De vragenlijst is gesloten
Inmiddels hebben al 270 mensen deze vragenlijst ingevuld. Daar zijn wij jullie enorm dankbaar voor! Nu is het aan ons om de antwoorden te analyseren. Daar zijn we nu mee bezig.

Garage2020 is een netwerk van innovatiewerkplaatsen om vraagstukken binnen de jeugdhulp vanuit een andere invalshoek te bekijken. We definiëren en ontrafelen bestaande problemen en komen met nieuwe oplossingen. Meer weten over de initiatieven van Garage2020 omtrent Corona? Ga naar: http://www.garage2020.nl/corona-toolkit/